โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสุเทพ นาครัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค
บริโภค ให้กับ นายฉุน สันทอง และเด็กชายณัฐพงษ์ เสนทอง นักเรียน ชั้น ป. 4 โรงเรียนบ้านสะปำ(มงคลวิทยา)
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ บ้านพัก หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต