ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ในวันนี้ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ได้ให้นักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา2556 ณ จังหวัดพัทลุง รวมทั้งหมด 16 รายการ ได้แก่ การแข่งขันเครื่องบินยาง ประเภทบินไกล ระดับ ม.1-3, การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3, การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-6, การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-3, การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลชาย ม.1-3, การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ม.1-3, การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6, การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ม.1-3, การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ป.1-6, การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-6, การแข่งขันตอบปัญหาอาเซี่ยน ป.4-6, การแข่งขันCross word ม.1-3, การแข่งขันCross word ป.1-6, การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3